Ford Mustang 4,0 V6

Ford Mustang V6
Ford Mustang V6
Ford Mustang V6

+25hp

2-sekční nerezový Cat-Back Dual 2,75″ výfukový systém BestrINOX

Původně 214hp/90dB

nový 239hp/91-110 dB

Rychlý kontakt:

Ing. Radim Bestr

+420 721 927 527

bestrinox@seznam.cz